Αποτρέπει τα συμπυνκνώματα

Αποτρέπει τα συμπυνκνώματα

Χώρα κατασκευής: Ιταλία

Εγγύηση: Αντιπροσωπείας, 2 χρόνια

 

54,90 

Η θερμική βαλβίδα ανακούφισης της ICMA αποτρέπει την υπερθέρμανση στις συσκευές θέρμανσης όπως π.χ. λέβητες βιομάζας. Όταν η θερμοκρασία λειτουργίας επιτευχθεί, η βαλβίδα ανοίγει, επιτρέποντας το καυτό νερό
να αδειάσει και να εισρεύσει κρύο νερό στο λέβητα.

Χάρις ενός αισθητηρίου, για θερμοκρασίες άνω των 95 οC, η βαλβίδα ανοίγει ώστε να απελευθερωθεί ζεστό νερό και ταυτόχρονα να εισέλθει κρύο νερό στο λέβητα έτσι ώστε να συνεχίσει την λειτουργία του σε ασφαλή θερμοκρασία.

Όταν η θερμοκρασία του νερού στο λέβητα επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές, η βαλβίδα κλείνει αυτόματα την είσοδο του κρύου νερού από την ύδρευση και την έξοδο του ζεστού νερού προς την αποχέτευση.

Μέγιστη ισχύς λέβητα 93 kw -80000 kcal/h.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η θερμική βαλβίδα ανακούφισης δεν αντικαθιστά τη βαλβίδα ασφαλείας

art267 pinakas