βαλβίδα ανακούφισης εκτόνωσης

ηλιακών κενού πίσης θερμοκρασίας

Χώρα κατασκευής: Ιταλία

Εγγύηση: Αντιπροσωπείας, 2 χρόνια

 

29,50 

Η βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης της ICMA που προορίζεται για ηλιακούς θερμοσίφωνες αποτρέπει την υπερθέρμανση στο θερμοδοχείο και ιδιαίτερα στους ηλιακούς με συλλέκτες κενού οι οποίοι υπερθερμαίνουν το νερό τους καλοκαιρινούς μήνες. Όταν η θερμοκρασία ή η πίεση λειτουργίας επιτευχθεί, η βαλβίδα ανοίγει, επιτρέποντας το καυτό νερό να αδειάσει και να εισρεύσει κρύο νερό στο θερμοδοχείο.

Χάρις ενός αισθητηρίου, για θερμοκρασίες άνω των 95 οC, η βαλβίδα ανοίγει ώστε να απελευθερωθεί ζεστό νερό και ταυτόχρονα να εισέλθει κρύο νερό στο δοχείο έτσι ώστε να συνεχίσει την λειτουργία του σε ασφαλή θερμοκρασία.

Όταν η θερμοκρασία του νερού στο δοχείο επανέλθει σε φυσιολογικές τιμές, η βαλβίδα κλείνει αυτόματα την είσοδο του κρύου νερού από την ύδρευση και την έξοδο του ζεστού νερού προς την αποχέτευση.

Επιπλέον μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις εγκαταστάσεις θέρμανσης και σε δοχεία ζεστού νερού (λέβητες, αντλίες θερμότητας, θερμοσίφωνα).

Πίεση λειτουργίας: 3 – 8 atm.
Θερμοκρασίας λειτουργίας: 95 oC
Σύνδεση: 1/2″ ή 3/4″