25,40 

Ρύθμιση θερμοκρασίας ανά 0,2 ° C ή 0,3 ° C

Η οθόνη δείχνει τη θερμοκρασία χώρου και την επιθυμητή θερμοκρασία

Επιλογή λειτουργίας χειμώνα/καλοκαίρι

Αντιπαγωτική προστασία