86,50 

Θερμοστάτης διαφορικός ηλιακών

NTC1: ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΗΛΙΑΚΩΝ
NTC2: ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΠΟΙΛΕΡ
NTC3: ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΛΕΒΗΤΑ
NTC4: ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΠΟΙΛΕΡ
ΕΝΤΟΛΗ PI: ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ
ΕΝΤΟΛΗ P2: ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΛΕΒΗΤΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ